EN |   VN |   CH (T)
     
Gia súc
Động vật hoang dã.
Vận chuyển thú
Dịch vụ thú y
Bảo hiểm cho thú nuôi
Vận chuyển thú
 
   
   
Liên hệ nhanh
 
 
Dự án
No Project Place Year
1 Vận chuyển –

3 hươu cao cổ
20 hổ
Đến Việt Nam 2014
2 Vận chuyển – gấu lợn Malaysia 2014
3 Vận chuyển – ngựa vằn Ấn Độ 2014
4 Vận chuyển hổ vằn Đến Việt Nam 2013
5 Vận chuyển –

Trâu Châu Phi
Linh duong
Đến Thái lan 2012
6 Vận chuyển – Vượn cáo đuôi sọc Đến thái lan 2012
7 Animal Transfer – Lappet-Faced Vulture To Thailand 2012
8 Animal Transfer –

Vulture
Palm-Nut Vulture
Hooded Vulture
Đến thái lan 2012
9 Vận chuyển – Kền kền Ai cập Đến thái lan 2012
10 Vận chuyển –

căng gu ru loại nhỏ
Gấu trúc Bắc mỹ
Đến thái lan 2012
11 Vận chuyển – Hươu cao cổ Đến thái lan 2012
12 Vận chuyển – Hươu cao cổ Đến Việt Nam 2012
13 Vận chuyển – cầy mực Đến Nhật Bản 2012
14 Vận chuyển – Ngựa vằn & Kangaroo Ấn Độ 2011
15 Vận chuyển – Vận chuyển Rái Cá Đến thái lan 2011
16 Animal Transfer –

Vulture
Ruppell's Vulture
White Backed Vulture
White-Headed Vulture
To Thailand 2011
17 Animal Transfer –

Lions
White Lions
To Thailand 2011
18 Animal Transfer –

Antelope
Greater Kudu
Oryx
Springbuck
Eland
To Thailand 2011
19 Animal Transfer – Common Zebra To Vietnam 2011
20 Vận chuyển – Hà Mã Đến Việt Nam 2011
21 Vận chuyển – Hà Mã Đến Việt Nam 2011
22 Vận chuyển – Vận chuyện thú từ Leopard Đến Nhật Bản 2011
23 Vận chuyển – Rái cá To India 2011
24 Vận chuyển – Hổ To India 2011
25 Animals Transfer – Common Giraffe To Myanmar 2011
26 Animals Transfer – Great Cormorant To Thailand 2010
27 Animals Transfer –

Antelope

Greater Kudu
Eland
Springbuck
Meerkat
To Thailand 2010
28 Animal Transfer – Camel To Thailand 2010
29 Animals Transfer – Great Cormorant To Thailand 2010
30 Animals Transfer – Greater Kudu To Thailand 2010
31 Animals Transfer – Nyala To Thailand 2010
32 Animals Transfer – Common Giraffe To Vietnam 2010
   
   
     
Địa chỉ liên lạc với chúng tôi
Công ty TNHH Goatrade Farming 2013. Được bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ.. Phát triển bởi Công ty HKS